فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Lens Mounts

 

Model Description
C-Mount C-Mount Front Bezel
F-Mount F-Mount Front Bezel
FCA-01 F-Mount to C-Mount Adapter
CS-Mount CS-Mount Front Bezel
R60 Mount Lens Mount for 60m Rodenstock Lens
EOS Mount Canon EOS Mount (Passive)