فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Power Supplies

 

Model Camera Power Length Configuration Connector
PS12V01 Lynx 12 V DC Power Supply 3 Meters With Strobe & Trigger 10 Pin
PS12V02 Lynx 12 V DC Power Supply 3 Meters With Strobe & Trigger & Iris 10 Pin
PS12V04A Bobcat 12 V DC Power Supply 1.5 Meters With Strobe & Trigger 12 Pin
PS12V05A Bobcat 12 V DC Power Supply 1.5 Meters With Strobe & Trigger & Iris 12 Pin