فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

donghootech


donghootech تولید کننده مجموعه های کابل : کابل لینک دوربین ، کابل USB، کابل Hirose ، کابل شبکه ، کابل LVDS، و مجموعه کابل های سفارشی است .

کاربرد در صنعت

بینایی ماشین،  اتصال دوربین، سیستم قابل حمل، انتقال تصویر، دید صنعتی، اندازه گیری صنعتی، تصویربرداری پزشکی، تشخیص تصویر، موقعیت، نظارت صنعتی، ابزار دقیق و دیگر زمینه های اتوماسیون صنعتی:

کاربرد در صنعت نیمه هادی

استفاده از صنعت قطعات مکانیکی

تحقیق و کاربرد پردازش تصویر و تجزیه و تحلیل

کاربردهای الکترونیک و صنعت خودرو

استفاده از رسانه های جریان

برنامه های صنعت بسته بندی و برنامه های کاربردی دیگر