فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

GIGE cameras

فروش دوربینهای صنعتی مخصوص پروژهای پردازش تصویر در شرکت بینا صنعت فروش دوربینهای صنعتی GIGE cameras

 http://www.dsicam.com/upfile/FLC/20161024082536_466.jpghttp://www.dsicam.com/upfile/GMT/20160127101110_277.jpg

DC-GMT  سری دوربینهای صنعتی  gigabit  Ethernet  CMOS با کارکرد تریگر خارجی بوده و از رابط شبکه RJ45  استفاده کرده است.

فاصله و سرعت ارسال اطلاعات  تصویر به 100m و 1GBPS  در کابل تکی  می رسد . مطابق با  MB netwok و دارای ساختار بافر تصویر و واحد پردازش تصویر (ISP)  می باشد.

 

Lens
Mount
Frame
Rate
Data
Interface
Resolution Pixel Shutter
Type
Pixel
Size
Sensor
Size
Color
Type
Sensor
Model
Sensor
Type
Model No
 C/ CS 114FPS   GIGE  752x480  0.36MP Global   6μm 1/3”  Mono MT9V32  CMOS  GMT036M
C/ CS 114FPS GIGE 752x480 0.36MP Global 6μm 1/3” Color MT9V32 CMOS GMT036
C/ CS 30FPS GIGE 1280x1024 1.3MP Rolling 5.2μmx5.2μm 1/2” Mono MT9M001 CMOS GM133M
C/ CS 52FPS GIGE 1600x1200 2MP Global 4.5μm 1/1.8” Mono EV76C570 CMOS GMT200M
C/ CS 52FPS GIGE 1600x1200 2MP Global 4.5μm 1/1.8” Color EV76C570 CMOS GMT200
C/ CS 14FPS GIGE 2592x1944 5.0MP Rolling 2.2μmx2.2μm 1/2.5” Mono MT9P031 CMOS GM503M
C/ CS 14FPS GIGE 2592x1944 5.0MP Rolling 2.2μmx2.2μm 1/2.5” Color MT9P006 CMOS GM503
C/ CS 8FPS GIGE 3664x2748 10MP Rolling 1.67μm 1/2.3” Color MT9J003 CMOS GM1003