فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

USB3.0 cameras

 

http://www.dsicam.com/upfile/U3M/20161018141805_880.jpghttp://www.dsicam.com/upfile/U3M/20161018141807_187.jpg

سری دوربین های USB3.0  از USB3.0 interface با کار کرد تریگر خارجی , ساختار بافر تصویر و ISP استفاده کرده است. استاندارد های رابط TWAIN  و  DirectShow را پشتیبانی می کند.

دوربین های سری DS-UM سیستم Linux  و مد UVC  را پشتیبانی می کند .

کاربرد :در مواردی که نیاز به سرعت بالای تصویر برداری است  از قبیل : بازرسی صنعتی , بینایی ماشین , تحقیقات علمی و غیره .

 

Lens
Mount
Frame
Rate
Data
Interface
Resolution Pixel Shutter
Type
Pixel
Size
Sensor
Size
Color
Type
Sensor
Model
Sensor
Type

Model No

C / CS Mount 37.5FPS U3B3.0 2448x2048 5MP Global 3.45μm 2/3” Mono - CMOS U3S507M
C / CS Mount 37.5FPS U3B3.0 2448x2048 5MP Global 3.45μm 2/3” Color - CMOS U3S507
C / CS Mount 30FPS U3B3.0 3072x2048 6.3MP Rolling 2.4μm 1/1.8” Color - CMOS U3S630
C / CS Mount 20.9FPS U3B3.0 3968×2232 8MP Rolling 2.5μm 2/3” Mono - CMOS U3S880M
C / CS Mount 20.9FPS U3B3.0 3968×2232 8MP Rolling 2.5μm 2/3” Color - CMOS U3S880
C / CS Mount 15FPS U3B3.0 4096x3072 12MP Rolling 3.1μm 1” Mono - CMOS U3S1250M
C / CS Mount 15FPS U3B3.0 4096x3072 12MP Rolling 3.1μm 1” Color - CMOS U3S1250
C / CS Mount 12FPS U3B3.0 4608x3456 16MP Rolling 1.34μm 1/2.3” Color - CMOS U3S1600
C / CS Mount 9.6FPS U3B3.0 5472×3678 20MP Rolling 2.4μm 1” Color - CMOS U3S2000