فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Explorer Series Industrial Camera

 

این سری از دوربین ها که به صورت فشرده و قوی طراحی شده اند و به همراه رابط های Gig E ، usb 2.0، usb 3.0 که  قادر به نصب در فضاهای محدود میباشند، سازگاری دارد. این سری از دوربین ها بالاترین نسبت عملکرد هزینه را به مشتریان میدهد. وضوح تصویر آن از VGA  تا Mp14 میرسد. و تقاضاهای مختلفی را ارائه میکند. قیمت دوربین های سری EX  یک قیمت رقابتی و عملکردی میباشد و میتوان آنرا در تشخیص شخصیت، ارزیابی و تصویر برداری های میکروسکوپی بکار برد. سری EX دوربین های صنعتی توسط مشتریان بخاطر عملکرد فوق العاده ای که در تشخیص شخصیت، بارکد خوانی، بازرسی معایب، ساخت اجزای الکترونیکی دارد مورد پسند قرارگرفته است. دوربین های صنعتی EX که با Gig E Vision، وusb 3.0vision  مطابقت دارد، و همچنین میتواند به سادگی و به سرعت با نرم افزار های ویژن مثل Lab view، Halkon،vision pro ، open cv ادغام گردد. درضمن، SDK برای سیستم های ویندوز، لینوکس مناسب بوده و بیشتر زبان های برنامه نویسی را بهمراه راهنمایی های مهندسان و بهترین تجربیات برای شما در بر میگیرد.

Explorer Series USB3.0 Industrial Camera

 Explorer Series USB3.0 Industrial Camera
این سری از دوربین ها که به صورت فشرده و قوی طراحی شده اند و به همراه رابط های Gig E ، usb 2.0، usb 3.0 که  قادر به نصب در فضاهای محدود میباشند، سازگاری دارد. این سری از دوربین ها بالاترین نسبت عملکرد هزینه را به مشتریان میدهد. وضوح تصویر آن از VGA  تا Mp14 میرسد. و تقاضاهای مختلفی را ارائه میکند. قیمت دوربین های سری EX  یک قیمت رقابتی و عملکردی میباشد و میتوان آنرا در تشخیص شخصیت، ارزیابی و تصویر برداری های میکروسکوپی بکار برد. سری EX دوربین های صنعتی توسط مشتریان بخاطر عملکرد فوق العاده ای که در تشخیص شخصیت، بارکد خوانی، بازرسی معایب، ساخت اجزای الکترونیکی دارد مورد پسند قرارگرفته است. دوربین های صنعتی EX که با Gig E Vision، وusb 3.0vision  مطابقت دارد، و همچنین میتواند به سادگی و به سرعت با نرم افزار های ویژن مثل Lab view، Halkon،vision pro ، open cv ادغام گردد. درضمن، SDK برای سیستم های ویندوز، لینوکس مناسب بوده و بیشتر زبان های برنامه نویسی را بهمراه راهنمایی های مهندسان و بهترین تجربیات برای شما در بر میگیرد.

Explorer Series USB2.0 Industrial Camera

 Explorer Series USB2.0 Industrial Camera
این سری از دوربین ها که به صورت فشرده و قوی طراحی شده اند و به همراه رابط های Gig E ، usb 2.0، usb 3.0 که  قادر به نصب در فضاهای محدود میباشند، سازگاری دارد. این سری از دوربین ها بالاترین نسبت عملکرد هزینه را به مشتریان میدهد. وضوح تصویر آن از VGA  تا Mp14 میرسد. و تقاضاهای مختلفی را ارائه میکند. قیمت دوربین های سری EX  یک قیمت رقابتی و عملکردی میباشد و میتوان آنرا در تشخیص شخصیت، ارزیابی و تصویر برداری های میکروسکوپی بکار برد. سری EX دوربین های صنعتی توسط مشتریان بخاطر عملکرد فوق العاده ای که در تشخیص شخصیت، بارکد خوانی، بازرسی معایب، ساخت اجزای الکترونیکی دارد مورد پسند قرارگرفته است. دوربین های صنعتی EX که با Gig E Vision، وusb 3.0vision  مطابقت دارد، و همچنین میتواند به سادگی و به سرعت با نرم افزار های ویژن مثل Lab view، Halkon،vision pro ، open cv ادغام گردد. درضمن، SDK برای سیستم های ویندوز، لینوکس مناسب بوده و بیشتر زبان های برنامه نویسی را بهمراه راهنمایی های مهندسان و بهترین تجربیات برای شما در بر میگیرد.

Explorer Series GigE Industrial Camera

 Explorer Series GigE Industrial Camera

این سری از دوربین های دیجیتال  CCDو CMOS که با شفافیت تصویر و  Frame rateبالا تجهیز گردیده و مسیر اطلاعاتی استانداردی را دنبال میکنند. این سری از دوربین های صنعتی با تمام کارت های کسب اطلاعات دنیا در بدست آوردن استانداردهای مسیر اطلاعاتی   cameralink مطابقت دارند. برنامه های تنظیماتی کنترلی پیشرفته به این دلیل مطرح شده اند که شما بتوانید محصولات سیستم OEM را بصورت موثر با هم ادغام کنید.

محصولات شرکت سهامی contrstech Hongzhou با استاندارد بالا طراحی  شده و با دمای پیشرفته ، دیواره مقاوم و کیفیت عالی شایسته ارائه محصولات برای تمامی کاربردها و شرایط پیچیده میباشند.

Exploere Series Camera Link Camera

 Exploere Series Camera Link Camera

 

Introducing the Contrastech Camera