فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VC Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

  • VC SERIES: دوربین های سری VC , دوربین های دیجیتال با رزولوشن بالا و حسگر CMOS هستند که با آخرین تکنولوژی حسگر تصویری CMOS یعنی Global Shutter تجهیز شده اند. این دوزبین ها نه تنها سرعت بالای  قابلیت پردازش تصویر بلکه کنترل نوردهی دقیق را نیز ارایه میدهند.

Camera Link

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 2000 2/3" 148.5 fps 2048 × 1088 VC-2MC-M/C 150
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 2000 2/3" 337.6 fps 2048 × 1088 VC-2MC-M/C 340
8.0 × 8.0 On Semiconductor LUPA3000 1" 285 fps 1696 × 1710 VC-3MC-M/C 280
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 4000 1" 78.9 fps 2048 × 2048 VC-4MC-M/C 80
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 4000 1" 179.5 fps 2048 × 2048 VC-4MC-M/C 180
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 12000 APS-like 64 fps 4096 × 3072 VC-12MC-M/C 65
4.5 × 4.5 On Semiconductor VITA-25K 35 ㎜ 30.8 fps 5120 × 5120 VC-25MC-M/C 30
4.5 × 4.5 On Semiconductor PYTHON-25K 35 ㎜ 30 fps 5120 × 5120 VC-25MC2-M/C 30
3.1 × 3.1 CMOSIS CHR70M 38 ㎜ 4.2 fps 10000 × 7096 VC-71MC-M/C 4

 

CoaXPress

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 4000 1" 144 fps 2048 × 2048 VC-4MX-M/C 144
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 12000 APS-like 180 fps 4096 × 3072 VC-12MX-M/C 180
5.5 × 5.5 CMOSIS CMV 12000 APS-like 330 fps 4096 × 3072 VC-12MX2-M/C 330
4.5 × 4.5 On Semiconductor VITA-25K 35 ㎜ 72 fps 5120 × 5120 VC-25MX-M/C 72

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/29/1.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/29/3.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/29/4.png

제품이미지