فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VN Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

  • VN SERIES: این دوربین ها با اندازه پیکسل 29Mp وحسگر CCD ورابط CL تجهیز شده اند و برای مواردی مناسب است که  جسم ساکن و رزولوشن بسیار بالایی مورد نیاز باشد.

 

 

Camera Link

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Extended Resolution Resolution Model
5.5 × 5.5 Truesense Imaging KAI-29050 35 ㎜ 5 fps 19728 × 13152 6576 × 4384 VN-29MC-M/C 5

CoaXPress

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Extended Resolution Resolution Model
4.5 × 4.5 On Semiconductor VITA-25K 35 ㎜ 72 fps 15360 × 15360 5120 × 5120 VN-25MX-M/C 72

 http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/31/2.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/31/3.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/31/5.png

제품이미지