فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VP Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

VP SERIES: دوربین های حرارتی Peltier که در تکنولوژی خنک کردن استفاده مشوند. و در صنایع دارویی بسیار کاربرد دارد. این دوربین ها با حسگر  ccd تا منفی 20 درجه کارایی دارند.
 
Camera Link
Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
5.5 × 5.5 Truesense Imaging KAI-29050 35 ㎜ 5 fps 6576 × 4384 VP-29MC-M/C 5
3.1 × 3.1 CMOSIS CHR70M 38 ㎜ 4.2 fps 10000 × 7096 VP-71MC-M/C 4

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/32/2.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/32/4.png

제품이미지