فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VQ Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

VQ SERIES: این سری از دوربین ها کوچکترین و پرکاربردترین دوربین دیجیتال محسوب میشود.ب علت وزن کم و اندازه کوچک هوزینگ آن , به سادگی در بسیاری از صنایع میتواند جایگزین مناسبی برای دوربین های صنعتی آنالوگ باشد.

Gigabit Ethernet
Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
7.4 × 7.4 CMOSIS CMV 300 1/3" 400 fps 640 × 480 VQ-310G-M 400

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/35/1.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/35/3.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/35/4.png

제품이미지

제품이미지