فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VX Series

فروش دوربین های vieworks در شرکت بینا صنعت

VX SERIES: این سری از دوربین ها برای عکسبرداری هوایی و کاربردهای نظارتی که نیاز به دقت بسیار زیاد رارد, ساخته شده است. این دوربین ها دارای حسگرانتقال CCD و رزولوشن 6576*4384میباشد.از مزابای  متمایز کننده آن قابلیت AUTO FOCUS و کنترل ماونت Briger میباشد

Camera Link

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
5.5 × 5.5 Truesense Imaging KAI-29050 35 ㎜ 4.6 fps 6576 × 4384 VX-29MC-M/C 5

Gigabit Ethernet

Pixel Size (㎛ x ㎛) Sensor Optical Format Frame Rate Resolution Model
5.5 × 5.5 Truesense Imaging KAI-29050 35 ㎜ 2.3 fps 6576 × 4384 VX-29MG-M/C 2

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/34/2.png

http://www.vieworks.com/eng/img/jepum/etc/34/3.png

제품이미지