فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

VIVIX-D 0606C

 

 

FXDD-0606CA  Model Name
CBCT, Mini C-arm Application
a-Si TFT with PIN diode Technology
CsI:Tl  Scintillator
119㎛ Pixel pitch
4.2lp/mm Spatial Resolution
1,280 x 1,280 pixels Pixels
6 x 6 inches (15 x 15cm) Image Size
16 bit Grayscale
40 - 150kVp X-ray voltage range
Internal Trigger X-ray Generator Interface
External Trigger
Gigabit Ethernet (1000BASE-T) Data Interface
28fps @ 1x1, 56fps @ 2x2, 240fps @ Panorama Scan Frame Rate
196 x 181 x 50 mm Dimensions 
Approx. 1.85kg Weight
10 - 35℃, 30 - 85% RH (non-condensing) Operating Environment
DC12V, 1.5A Power