فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

USB 3.1 with Sony CMOS

 

 

B/W model

Color model

Sensor

Resolution

Pixel µm

ADC bits

Frames per sec(1)

DR dB

Optical size

Power Watt

MC023MG-SY

MC023CG-SY

Sony IMX174

1936 x 1216

5.86

12/10

165 fps

71.7

1/1.2"

2.4

MC031MG-SY

MC031CG-SY

Sony IMX252

2064 x 1544

3.45

12/10/8

122 fps

70.9

1/1.8"

2.75

MC050MG-SY

MC050CG-SY

Sony IMX250

2464 x 2056

3.45

12/10/8

76 fps

70.8

2/3"

2.85

MC089MG-SY

MC089CG-SY

Sony IMX255

4112 x 2176

3.45

12/10/8

43 fps

70.5

16.1

3.25

MC124MG-SY

MC124CG-SY

Sony IMX253

4112 x 3008

3.45

12/10/8

31 fps

70.4

17.6

3.25