فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Windows & Android OS. Panel PC

پنل پی سی 21 اینچ با سیستم عامل اندروید

21.5 inch Android Panel PC Size 21.5 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 Resolution 1920*1080 Contrast 1000:1 Luminance 300nit,...

پنل پی سی 19 اینچ با سیستم عامل اندروید

19 inch Android Panel PC Size 19 inch 19.1 inch Display Panel Type Industrial A Grade LED panel Aspect Ratio 4:03 16:10 Resolution 1280*1024 1440*900 Contrast 1000:1 1000:1...

پنل پی سی 17 اینچ با سیستم عامل اندروید

17 inch Android Panel PC Size 17 inch 17.3 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution 1280*1024 1920*1080 Contrast...

پنل پی سی 15 اینچ با سیستم عامل اندروید

15 inch Android Panel PC Size 15 inch 15.6 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution 1024*768 1366*768/ 1920*1080...

پنل پی سی 12 اینچ با سیستم عامل اندروید

12 inch Android Panel PC Size 12 inch 12.1 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:10 Resolution 800*600/ 1024*768 1280*800...

پنل پی سی 11.6 اینچ و 13.3 اینچ با سیستم عامل اندروید

11.6 inch and 13.3 inch Android Panel PC Size 11.6inch 13.3inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:09 16:09 Resolution 1920*1080...

پنل پی سی 10 اینچ با سیستم عامل اندروید

Size 10.1 inch 10.4 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 4:3 Resolution 1366*768 1024*768 Contrast 800:1 800:1 Luminance 300nit...

پنل پی سی 7 اینچ و 8 اینچ با سیستم عامل اندروید

Size 7 inch 8 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 4:3 Resolution 800*480/1024*600 800*600/1024*768 Contrast 800:1 800:1...

پنل پی سی 21 اینچ با سیستم عامل ویندوز

21.5 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS Product 21.5 inch Industrial Panel PC Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9...

پنل پی سی 19 اینچ با سیستم عامل ویندوز

19 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS Size 19 inch 19.1 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution...

پنل پی سی 17 اینچ با سیستم عامل ویندوز

17 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS. Product 17 inch 17.3 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution...

پنل پی سی 15 اینچ با سیستم عامل ویندوز

15 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS. Size 15 inch 15.6 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution...

پنل پی سی 12 اینچ با سیستم عامل ویندوز

12 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS. Size 12 inch 12.1 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 4:3 16:9 Resolution...

پنل پی سی 11.6 اینچ و 13.3 اینچ با سیستم عامل ویندوز

11.6 inch / 13.3 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS. Size 11.6 inch 13.3 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 16:9...

پنل پی سی 10 اینچ با سیستم عامل ویندوز

10 inch Industrial Grade Panel PC with Windows OS. Size 10.1 inch 10.4 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 4:3 Resolution...

پنل پی سی 7 اینچ و 8 اینچ با سیستم عامل ویندوز

Size 7 inch 8 inch Display Panel Type Industrial A grade LCD with LED backlight Aspect Ratio 16:9 4:3 Resolution 800*480/1024*600 800*600/1024*768 Contrast 800:1 800:1...