فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

TOPMINIPCنام کامل این کمپانی Hystou Technology Co مییباشد و در سال 2013 با هدف ارایه مینی کامپیوترهای صنعتی در هنگ گنک تاسیس شد.

این شرکت تولبد کننده کامپیوترهای صنعتی بدون سیستم خنک کننده ی پرقدرت ، بدون هرگونه نویز ، و مقاوم میباشدکه برای کاربرد های زیادی
طراحی شده اند. عدم نیاز به سیستم خنک کننده به دلیل وجود قالب خارجی آلومینیومی این دستگاه است که  بعنوان یک محفظه برای
پراکندگی گرمای داخلی عمل میکند. PC های فشرده و با دوام این شرکت انحصاری بوده و کاربردهای صنعتی و عملکرد جهانی دارند.