فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

matrix visionدرباره
Matrix-Vision:

mvBlueGEMINI

این مفاهیم که هر دو راجع به دوربین های هوشمند MV BLUEGEmini و دوربین های پیکربندی MVIMPACTمی باشد و به کاربران اجازه می دهد تا بدون هر گونه تخصص در برنامه نویسی و حتی به تولید کنندگان بدون هرگونه دانشی در پردازش تصویر، بازرسی بصری کاملی داشته باشندکه سریعا انجام گرفته وبهینه میباشد.

با لوازم جانبی اختیاری ، دوربین های هوشمند MV BLUEGEMINIامروزه میتوانند به سادگی با هر سیستم صنعتی موجود مجازی یکپارچه شوند.

با همکاری با شبکه های صنعتی HMS ، این شرکت راه حل هایی را از محصول به تایید رسیده پیشنهاد می کند.

از دیگر نوآوری های این شرکت ،طراحی بهداشتی دوربین های هوشمند به همراه HOUSING ضد زنگ میباشد.