فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

WORDOP

از زمان تاسیسwordop بر این عقیده بود که علم و تکنولوژی میتواند آینده ای روشن داشته باشد. این شرکت مشتاق مواجهه شدن با چالش های صنعتی ، کسب فرصت ها ، یکپارچه سازی منابع ، و نوآوری
با رقبا به منظور برآورده سازی نیازهای کلیدی مشتریان می باشد و ملزم به تولید لایتینگ های مستحکم و ارائه ی راه حل های کامل می باشد ، که بصورت مستمر باعث گسترش کاربرد لایتینگ های صنعتی میگردد. این شرکت تجربه مشترک با تولید کننده های شناخته شده در زمینه محصولات lighting و ماشین بینایی را ادامه داد تا پاسخگوی نیاز مشتریان در مورد راه حل های نوری متفاوت در ماشین بینایی باشد.