فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Controller

نمی دانید کدام یک از محصولات را انتخاب کنید؟ اجازه دهید ما بهترین راه حل و بهترین کالا را برای شما سفارشی کنیم! 

 

 

Analog Controller
PS1/PS2/PS3 series

 

 

Digital Controller
 
PDS series PD2 series

 

 

Line Lights Controller
PSC series

 

 

Assorted Controller
PSM/PSM2 series PDM series

 

 

Strobe Controller
PBT2 series

 

 

Spot Lights Controllers
PSCPC series