فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Accessories

 

نمی دانید کدام یک از محصولات را انتخاب کنید؟ اجازه دهید ما بهترین راه حل و بهترین کالا را برای شما سفارشی کنیم! 

 

Extension Wires Optional Parts
  
Extension Wires Filters

Diffusion Plate for

LED Lights