فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

CMOS

Related image
فروش انواع سنسور های سونی
Image result for sensor AT89C51AC2-RLTUMImage result for sensor ADSP-BF504BCPZ-4FImage result for sensor AT89C51ED2-RLTUM Image result for sensor AT89C51ED2-RLTUM Image result for sensor AT89C51CC01UA-RLTUM
Sensor-CMOS
IMX291LQR
1080p-HD
1/2.8
2.9
120
Exmor R
 
720p-HD
1/4.2
STARVIS
 
1080p-HD
1/2.8
2.9
120
Exmor R
IMX290LQR
720p-HD
1/4.2
STARVIS
 
 
 
DOL WDR*
IMX226CQJ
12.4M
1/1.7
1.85
40
Exmor R
 
4K
1/1.9
STARVIS
IMX178LQJ
6.3M [3:2]
1/1.8
2.4
60
Exmor R
 
5.3M [16:9]
1/1.9
STARVIS
 
5.2M [5:4 QSXGA]
1/1.9
 
 
5.0M [4:3]
1/1.9
 
IMX172LQT
12.4M
1/2.3
1.55
40
Exmor R
 
4K
1/2.5
STARVIS
IMX124LQT
QXGA
1/2.8
2.5
60
Exmor R
 
1080p-HD
1/3.2
STARVIS
IMX123LQT
QXGA
1/2.8
2.5
120
Exmor R
 
1080p-HD
1/3.2
STARVIS
 
 
 
NIR
 
 
 
DOL WDR*
New
WUXGA
1/1.2
5.86
64.1
Exmor
IMX302LQJ
1080p-HD
1/1.2
Pregius
 
 
 
(Global shutter)A