فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

Look-up table

Look-up table، قابلیت تنظیمات تصویر دوربین را فراهم میکند. این جریان، پیش از پردازش تصویر در کامپیوتر اتفاق می افتد.

Look-Up-Table، مانند یک منحنی درجه بندی عمل میکند. این روش همانند فتوشاپ، در عملیات تکمیل تصویربرداری، مورد استفاده قرار میگیرد. 

Look-Up-Table، تصویر را متناسب با خواسته ی فرد تنظیم میکند:

در سیستم پردازش تصویر، با on-board camera look-up table جانب احتیاط را رعایت کنید.  

برای هر نمایش دیجیتالی grey value در ورودی، یک grey value مرتبط در خروجی وجود دارد. میزان کنتراست تصویر را میتوان طبق محدودیت های داده شده تنظیم کرد. منحنی های گامای تعریف شده و یا معکوس شده، برای پردازش های بعدی در دسترس می باشند.

هرآنچه که لازم است در مورد Look-Up-Table بدانید :

تاریخچه ی منحنی های گرادیان : 

 منحنی های گرادیان برای فیلم کلاسیک شیمیایی نشان داد که چگونه مواد حساس به نور، نسبت به نور واکنش نشان می دهند. باتوجه به چگالی مولکول های حساس روی کاغذ، اثر تاخیری و یا تسریعی بر روی نور داشت. کاغذهای مختلف با چگالی مولکولی بالا، به هنگام پوشش مایع افزایشی، فورا به نوری که در معرض بود واکنش نشان دادند. ومتقابلا کاغذهایی با چگالی

پایین تر، واکنش کمتری را نسبت به نورهایی با شدت بیشتر نشان دادند. ولی پس از آن، هنگامی که در معرض نوری با شدت بیشتر قرار گرفتند، تحرک بیشتری از خود نشان دادند، درحالیکه کاغذی که توزیع مولکولی پرچگالی تری داشت، توانایی محدودی در جهت رفع کنتراست داشت.

منحنی های گرادیان در علوم، به منحنی های رشدی اشاره دارد که روابط را توصیف کرده و شرح می دهند; مانند تابع نمایشی افزایش در تعداد گونه ها تا مرز حداکثر.

نمایش دیجیتالی :

منحنی های گرادیان در بینایی ماشین صنعتی، با look-up table (اختصارا LUT ) پیاده سازی شده اند. اساسا LUT، رابطه ی میان مقدار ورودی و

خروجی را به شکل جدول دیجیتالی نشان میدهد. در این جدول، Grey level ها به صورت گسسته به یکدیگر متصل شده اند.

اغلب برای طرح ریزی و یا ارائه ی چنین LUT هایی از نمایش گرافیکی استفاده شده است. تصویر گرافیکی به همان صورت خود را معطوف کرد تا سریع و بی واسطه، منحنی ها را برای پردازش تصویر بعدی تشخیص دهد.

 

The SVS-VISTEK Look-Up Table :

اغلب the in-camera look-up table از تبدیل 8 تا 12 بیتی استفاده میکند.

 این امر نتیجه ی تلاش محاسباتی کافی و پیاده سازی یکنواخت منحنی

می باشد. به علاوه، میزان محسابات را برای CPU/GPU کاهش می دهد.

استفاده از منحنی های گوناگون :

جدولی در LUT، قابلیت پیاده سازی هرگونه منحنی قابل تصوری را دارد. در زیر رایج ترین آنها شرح داده شده است :

Gamma=1

جدولی در LUT قابلیت پیاده سازی هرگونه منحنی قابل تصوری را دارد. در زیر رایج ترین آنها شرح داده شده است .

Gamma < 1

این مورد، تحرک در قسمت های روشن تر را تاکید میکند. تنها چند بایت از داده های مشترک شامل اطلاعاتی میشود که متعلق به قسمت های تیره تر تصویر می باشد.

میتوان گفت که چشم انسان دارای ویژگی گامای 0.3 به 0.5 می باشد و این امر اثبات کننده ی این حقیقت است که انسان ها موجوداتی هستند که غالبا در طول روز فعال می باشند.

Gamma > 1

نتیجه ی ایجاد منحنی با گامای بزرگتر از 1، جابه جایی به سمت قسمت تیره می باشد. بدین ترتیب، مناطق روشن تر تقریبا به طور کامل حذف میشوند.

برای جبران نمایش دینامیکی غیرخطی مانیتورهای لامپ اشعه کاتدی ( CRT ) با کاستی هایی که در نواحی تیره دارند، گامای 2.2 برای تصاویر به کار گرفته شد و این به CRT ها امکان داد که در نواحی تیره کاملا متحرک نشان داده شوند.

S-Curve

این منحنی، متداول ترین منحنی در عکسبرداری دیجیتالی می باشد. این منحنی نواحی تیره را تیره تر و نواحی روشن را روشن تر میکند.  

Cut-Off

در مواردی که اپلیکیشن های پردازش تصویر از نواحی تیره یا روشن در تصویر استفاده نکنند، look-up-table، به راحتی میتواند این اطلاعات را بطور کامل خنثی گرداند.

به همان نسبت، cut-offها در قسمت مرکزی غیرقابل تصور می باشند، بدین ترتیب فقط قسمت های تیره و روشن تصویر به سرور کامپیوتر منتقل میشوند.

Inverse

Grey value های تیره و روشن را تعویض میکند.

تمام منحنی های بالا میتوانند کاملا با یکدیگر ترکیب شوند از این رو در پیاده سازی سریع تر اپلیکیشن ها به شما کمک میکنند.

 ابزار هیستوگرام :

هیستوگرام برای شناسایی بخش های تصویراستفاده میشود که بیشترین اطلاعات را دربرمی گیرد. این نمودار تصویر را از تیره ترین به روشن ترین قسمت توصیف میکند و دسته های Grey value را نشان میدهد. هیستوگرام به شما کمک میکند تا سریعا قسمت هایی را تعیین کنید که نیاز به الگوریم برای

وضوح بیشتر برنامه نویسی شما دارند.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.