فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

بینایی ماشین

بینایی ماشین: توانایی یک کامپیوتر برای دیدن را نشان میدهد و یک یا چند دوربین را بکار میبندد.تبدیل آنالوگ به دیجیتال و پردازش سیگنال های دیجیتالی میباشد.اطلاعات بدست آمده فراتر از یک کامپیوتر یا کنترل گر ربات هستند. بینایی ماشین از نظر پیچیدگی مشابه سیستم تشخیص صداست. دو مشخصه ی مهم در هر سیستم بینایی ،حساسیت وشفافیت است.حساسیت ،توانایی یک ماشین برای دیدن نورهای تیره ،یا پیدا کردن ضربه های ضعیف در طول موج های غیر قابل دیدن را نشان میدهد.شفافیت،میزانی که در آن یک ماشین میتواند بین اشیاء تمایز قائل شود . بطور کلی هر چه شفافیت بهتر باشد ،حوزه ی بینایی بیشتری محدود میگردد.حساسیت وشفافیت هر دو از هم مستقل اند. تمام دیگر عوامل،ثابت مانده و هر چه حساسیت بیشتر شود ، ازمیزان شفافیت کاسته میشود و هر چه شفافیت بالا رود ،حساسیت کاهش می یابد. چشم انسان به دیدن طول موج های الکترومغناطیسی حساس است که در محدوده ی بین 390تا 770نانومتر قرار میگیرد. دوربین های ویدئویی نسبت به محدوده ی طول موج ها حساس می باشند.برخی از سیستم های بینایی ماشین ،طول موج های مادون قرمز ، برخی ماورای بنفش و برخی دیگر اشعه ی ایکس هستند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.