فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

GigE

با پیشرفت گسترده  GigEدر PC  و لب تاپ, GigE به یک مدعی قوی همانند رابط بینایی ماشین تبدیل شد . در 2006, عضوهایی از AIA برای توسعه دادن اولین تصویر استاندارد GigE گردهم آمدند. چالشی که اعضا مورد توجه قرار دادند  محدودیت در نقشه ثبات دوربین بود.  و با این وجود رابط عمومی برای دوربین ها (GenlCam) متولد شد. GenlCam  برای ارتقا قابلیت همکاری هم  با یک رابط و هم با رایط های میانی طراحی شده بود.  تصویر GigE  ازرویکرد  XML (GenlCam) برای پیکربندی دوربین استفاده کرد و به علاوه چارچوبی را فراهم آورد که چگونگی تصویربرداری و  انتقال اطلاعات  دستگاه ویدیویی را در سرتا سر اترنت توضیح دهد . جذابترین ویژگی تصویر GigE, پشتیبانی برای کابل هایی با طول بیشتر است. در مقایسه با FireWire  که حداکثر یک کابل با طول 4.5 متررا پشتیبانی میکند و Camera Link  طول 10 متر, تصویرGigE تا 100 متر بدون استفاده ازتکرار فعال,را پشتیبانی میکند. GigE همچنین این امکان را میدهد که انتگرال ها با نسبت ثابتی سیستمشان را با استفاده کلیدهای اترنت بالا ببرند. کابل های اترنت قابلیت ارایه قدرت به دوربین هایی که از POE ( Power over Ethernet) با کابل به طول 100 متر  استفاده میکنند, را دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.