فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

2.0MP Manual Iris Lenses Model FIFO-0614MM

      

 

 Specifications

FIFO-0614MM Item No
∞ ~ 0.1m Focusing Range 6mm Focal Length
<1% Distortion 9.262mm Back Focus
Manual Iris Iris Type C Mount
¢32.5 x 32.514mm Dimension F1.4~F32 F/No
100g Weight 2.0 Mega-pixel Resolution
    1/2" Format
32.4° 1/4" 42.3° 1/3" 54.6° 1/2" Horizontal Angle

 

 

 

      

    

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.