فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

2.0MP Manual Iris Lenses Model FIFO-1214MM

 

      

 

 Specifications

FIFO-1214MM Item No
∞ ~ 0.1m Focusing Range 12mm Focal Length
Manual Iris Iris Type 9.62mm Back Focus
400-950nm Design Wavelength C Mount
  Elments F1.4~F32 F/No
¢32.5 x 41.62mm Dimension 2.0 Mega-pixel Resolution
M30.5x 0.5 Filter Thread 2/3" Format
 85g  Weight <1% Distortion
1/2" 28.07° , 1/3" 21.23° , 1/4" 16.01° , 2/3" 37.94° Horizontal Angle

 

 

      

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.