فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

2.0MP Manual Iris Lenses Model FIFO-1614MM

 

      

 

 Specifications

FIFO-1614MM Item No
∞ ~ 0.2m Focusing Range 16mm Focal Length
Manual Iris Iris Type 9.87mm Back Focus
F1.4~F32 Iris Range C Mount
¢32.5 x 35.24mm Dimension 1.4 F/No
M30.5 x 0.5 Filter Thread 2/3" Format
400nm~950nm Coating Wavelength: 2.0 Mega-pixel Resolution
 80g  Weight <1% Distortion
 1/2"(21.32° ), 1/3"(16.07° ), 1/4"(12.08° ), 2/3"(29.02° ) Horizontal Angle

 

 

      

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.