فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

2.0MP Manual Iris Lenses Model FIFO-F0614MS

 

      

 

 Specifications

FIFO-0614MS Item No
∞ ~ 0.1m Focusing Range 6mm Focal Length
Manual Iris Iris Type 9.262mm Back Focus
¢32.5 x 32.51mm Dimension C Mount
9 glasses Elments 1.4 F/No
M30.5 x 0.5 Filter Thread 1/2" Format
100g Weight 2.0 Mega-pixel Resolution
    <1% Distortion
54.6° 1/2" 42.3° 1/2" 54.6° 1/2" Horizontal Angle

 

 

      

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.