فروش دوربین های صنعتی مخصوص پردازش تصویر و بینایی ماشین
شرکت بینا صنعت ویرا

2.0MP Manual Iris Lenses Model FIFO-F16025MVS

 

      

 

 Specifications

FIFO-16025MS Item No
∞ ~ 6m Focusing Range 160mm Focal Length
Video Auto Iris Iris Type 12.5mm Back Focus
¢39 x 74mm Dimension CS Mount
M37 x 0.5 Filter Thread 2.5 F/No
450nm~700nm Coating Wavelength 2/3" Format
<1% Distortion 2.0 Mega-pixel Resolution
    2/3" 4° angle of view

 

 

      

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.