برگزاری دوره آموزش پردازش تصویر

شرکت بینا صنعت با همکاری شرکت Adaptive Vision کشور لهستان در نظر دارد سمینار معرفی نرم افزار پردازش تصویر Adaptive Vision را برای اولین بار در شهرهای تهران و اصفهان و تبریز برگزار نماید.

شرکت کنندگان

  • اساتید دانشگاه های کشور
  • دانشجویان دانشگاه های کشور
  • مجریان و مسئولین پروژه های صنعتی و اتوماسیون
  • مدیران کارخانه ها ، خطوط تولید و مدیران فروش
  • همکاران و بازاریابان فعال در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین.

هدف سمینار

این سمینار با هدف بسط و گسترش پردازش تصویر و آشنایی با نرم افزار جامع صنعتی پردازش تصویر Adaptive Vision برگزار می شود و امید است با ظهور سیستم های هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر و بینایی ماشین در جهت کنترل کیفی اتوماتیک خطوط تولید کارخانه ها گامی برداشته شود که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و افزایش کیفیت محصولات تولیدی گردد.

نوشته های مرتبط