بینا صنعت عضو عارضه یابی صنایع

عضویت در سامانه عارضه یابی

گروه بینا صنعت در راستای اجرای خدمات مشاوره ای خود به واحد های صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی اقدام به عضویت در سامانه مشاوره و عارضه یابی سازمان صنعت و معدن و تجارت نموده تا صنایع با بهره مندی از از یارانه های پرداختی دولت بیش از پیش قدمهای مثبتی را در جهت رشد اقتصادی و صنعتی خود بردارند

هدف از عضویت در سامانه عارضه یابی

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بینا صنعت به دنبال راه حل چالشهایی است که تا جایی که امکان دارد نیاز صنایع و بنگاه های کوچک را مرتفع سازد بر همین اساس با عضویت در سامانه عارضه یابی سازمان صمت می توان تا سقف 70 درصد از هزینه های پروژه های صنایع کوچک را تامین کرد

نحوه بهره مندی از یارانه

با مراجه به سایت خدمات صمت عضو سامانه شده و در قسمت دریافت خدمات شرکت بینا صنعت را به عنوان مشاور انتخاب کرده تا مراحل اخذ یارانه از طریق سازمان شهرکهای صنعتی پیگیری شود.

نوشته های مرتبط