تالیف استاندارد بینایی ماشین

شرکت بینا صنعت مجری پروژه های بینایی ماشین و پردازش تصویر در ایران تقدیم می کند

شرکت بینا صنعت در جهت ارائه آموزشهای عملی و تخصصی بینایی ماشین و همچنین آموزش مهندسین کارخانجات با فناوری بینایی ماشین برای اولین بار در کشور اقدام به تالیف استاندارد بینایی ماشین نموده تا با افزایش مهارت مهندسین کارخانجات قدمهای مثبتی در ارائه محصولات با کیفیت برداشته شود.

ما تحت مفاهیم و آموزه های مدیریت کیفیت جامع فعالیت می کنیم و به بهبود مستمر و کنترل هوشمند خطوط تولید در تمام مراحل تولید پرداخته ایم تا بتوانیم به مشتریان و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم بهتر خدمت کنیم. ما یک تیم تخصصی در زمینه بینایی ماشین هستیم.

.

نوشته های مرتبط