واحد اتوماسیون صنعتی

  • راه اندازی خطوط اتوماسیون صنعتی بر اساس جدیدترین استانداردهای جهانی
  • برنامه نویسی و پیاده سازی انواع کنترلرهای صنعتی (PLC)
  • مانیتورینگ خط تولید
  • راه اندازی و عیب یابی انواع تابلوهای برق صنعتی