واحد مکانیک

  • طراحی و ساخت کلیه ساختارهای مکانیکی صنعتی
  • طراحی و ساخت انواع بازوی رباتهای صنعتی
  • کلیه خدمات CNC