بازرگانی

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی گروه بازرگانی بینا صنعت بر آن شد با همکاری بخش خصوصی در کشور های مختلف نیاز کارخانجات و دانشگاهها و سازمانها را به اجناس تحریمی مرتفع ساخته و با واردات انواع محصولات از کشور های اروپایی و امریکایی بر حسب سفارش نیاز صنایع را مرتفع سازد.

واحد بازرگانی شرکت بینا صنعت طی سالها فعالیت خود توانسته محصولات متنوع را در زمینه های مختلف وارد کرده و امروز می توان گفت ما در واردات محصولات تخصصی که حتی نیازمند به تعریف END USER می باشد، تخصص لازم را داریم.

تمرکز واحد بازرگانی بینا صنعت تامین تک تک محصولات مورد نیاز در پروژه های مشتریان می باشد و با ارائه مشاوره های رایگان می توانیم بهترین محصولات را در اختیار مشتریان قرار دهیم به همین دلیل می توانیم قاطعانه بگوییم بینا صنعت به عنوان شریک تجاری شما در فعالیتهای صنعتی خواهد بود و با ارائه راه حلهای مختلف سهولت خرید را برای مشتریان فراهم سازیم.