خدمات

گروه بیناصنعت ویرا تیمی از افراد ماهر است که می تواند طیف وسیعی از خدمات مهندسی و توسعه نرم افزار را برای همکاری با شرکت ها و صنایع مختلف ارائه دهد تا به نتایج موفقیت آمیز برای پروژه های بینایی، رباتیک و اتوماسیون صنعتی خود دست یابند.

آموزش

واحد آموزش بیناصنعت، از علاقمندان به یادگیری تخصصی بینایی ماشین صنعتی ثبت نام بعمل می آورد.

بازرگانی

تمرکز واحد بازرگانی بیناصنعت تامین تک تک محصولات و نجهیزات مورد نیاز در پروژه های مشتریان می باشد.

اتوماسیون صنعتی

دپارتمان اتوماسیون صنعتی قادر به راه اندازی کلیه خطوط اتوماسیون در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.

مکانیک

دپارتمان مکانیک با کادری مجرب از متخصصین مکانیک و مکاترونیک آماده ارائه تمامی خدمات طراحی و ساخت می باشد.

الکترونیک

دپارتمان الکترونیک قادر به طراحی و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با الکترونیک در حوزه های مختلف صنعتی می باشد.

بینایی ماشین

بینا صنعت با تکیه بر دانش مهندسین خود به عنوان مرجع شناخته شده در کشور برای ارائه خدمات بینایی ماشین می باشد