بینایی سه بعدی

بهبود تولید با به کارگیری بینایی ماشین سه بعدی

ده ها سال است که در صنایع مختلف، سیستم های اتوماسیون از بینایی ماشین بهره می برند. توانایی “دیدن” در خط تولید

بیشتر بخوانید