بینایی ماشین

پردازش تصویر چیست؟

پردازش تصویر روشی برای انجام عملیات خاص بر روی یک تصویر برای به دست آوردن یک تصویر پیشرفته یا استخراج برخی از

بیشتر بخوانید

چالش‌های تصویربرداری در پروژه‌های بینایی ماشین صنعتی

در کاربردهای صنعتی بینایی ماشین، گردش کار سیستم با دریافت تصویر توسط یک دوربین آغاز می‌شود. این مرحله با آنکه ساده به

بیشتر بخوانید

انتخاب دوربین پردازش تصویر

برای تولید تصویر بر روی سنسور دوربین یک تعامل پیچیده از خصوصیات مواد و سطح شیء آزمایش و نورپردازی مورد استفاده است. با

بیشتر بخوانید