دوربین پردازش تصویر

انتخاب دوربین پردازش تصویر

برای تولید تصویر بر روی سنسور دوربین یک تعامل پیچیده از خصوصیات مواد و سطح شیء آزمایش و نورپردازی مورد استفاده است. با

بیشتر بخوانید