لنزها نقش مهمی در کیفیت تصاویر تولید شده توسط یک سیستم بینایی ماشین دارند چرا که وضوح تصویر نقش بسته بر روی سنسور دوربین را تعیین می کنند. لنزها می توانند کیفیت تصویر را به طرق مختلفی تحت تاثیر قرار دهند که با انتخاب لنز مناسب می توان تمامی این اثرات را به حداقل رساند: […]