لنز

انتخاب لنز مناسب با توجه به طول موج در پروژه های بینایی ماشین

لنزها نقش مهمی در کیفیت تصاویر تولید شده توسط یک سیستم بینایی ماشین دارند چرا که وضوح تصویر نقش بسته بر روی

بیشتر بخوانید