یادگیری ماشین

یادگیری عمیق و بینایی ماشین در تولید

بینا صنعت ویرا مجری انواع سیستم های پردازش تصویر و هوش مصنوعی در این پست قصد دارد، یادگیری عمیق و بینایی ماشین

بیشتر بخوانید

یادگیری عمیق در صنایع

اصل اساسی انقلاب صنعتی چهارم ارتباط تجهیزات و دستگاهها به یکدیگر است و در این میان اینترنت به عنوان بزرگترین شبکه ارتباطی

بیشتر بخوانید